ปัจจุบันการเข้าใช้บริการ Internet ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตของคนในปัจจุบัน อาจกล่าวได้ว่า Internet เป็นช่องทางในการเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลข่าวสารความเป็นมาเป็นไปต่างๆ  ในโลกยุคปัจุบันได้อย่างรวดเร็วที่สุด  อีกทั้งคนส่วนใหญ่ยังทำการติดต่อสื่อสารถึงกันผ่าน Internet  ไม่ว่าจะเป็นการใช้งาน Web Browser, E-mail , Chat  รวมถึงการใช้งานอื่นๆอีกมากมาย   อันเนื่องจากมาความสะดวก รวดเร็ว นี้ทำให้ทุกคนเชื่อมต่อสื่อ  สามารถสื่อสารถึงกันได้อย่างง่ายดาย และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกสบายแก่ผู้ที่ต้องการใช้งาน Internet  เนื่องจากคนส่วนใหญ่มีอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อไปยังโลก Internet ได้ ยกตัวอย่างเช่น NoteBook, โทรศัพท์มือถือ และต้องการความเป็นส่วนตัวในการเข้าใช้งาน ทำให้รูปแบบของการให้บริการในปัจจุบันได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานที่มีอิสระมากขึ้น ในรูปแบบของระบบไร้สาย หรือ ที่เรียกติดปากว่า WiFi เพื่ออำนวยความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้บริการนั่นเอง 


CAT WiFi เป็นอีกหนึ่งบริการที่จะมาแนะนำกัน  ซึ่งเป็นรูปแบบการให้บริการ Internet  ความเร็วสูงไร้สาย ผ่านโครงข่าย Internet อันทรงประสิทธิภาพที่มีให้บริการอยู่ทั่วประเทศของ CAT     CAT WiFi ได้นำเสนอทางเลือกใหม่ ทำให้ทุกๆท่านก้าวเข้ามาสัมผัสประสบการณ์ในการเข้าถึงโลก Internet ในรูปแบบบอง Internet ไร้สายความเร็วสูง  ที่สามารถตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ในการดำเนินชีวิตปัจจุบัน  เข้าใช้งานได้ง่าย ไม่ต้องยึดติดกันสถานที่ทำงานเดิมๆอีกต่อไป

ตัวอย่างรูปแบบของบริการ  CAT WiFi

CAT WiFi ให้บริการผ่านเทคโนโลยี  IEEE 802.X ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ Internet แบบไร้สาย สามารถนำไปประยุกต์ให้บริการในสถานที่ต่างได้เช่น

การให้บริการกับบ้านพักอาศัย

การให้บริการภายในอพาร์ทเมนต์

การใช้บริการCAT WiFi


สำหรับการใช้บริการ CAT WiFi นั้น ผู้ใช้งานจะต้องมี Login ประกอบด้วย Username และ Password ที่อยู่บนบัตร CAT WiFi Card  โดยมีอัตราค่าใช้บริการดังต่อไปนี้

ชนิด 60 บาท  ใช้งานได้ 60 นาที

ชนิด 100 บาท ใช้งานได้ 120 นาที

ชนิด 150 บาท ใช้งานได้ 300 นาที

ชนิด 300 บาท ใช้งานได้ 750 นาที

โดยสามารถใช้งานได้จนกว่ามูลค่าในบัตรจะหมดอายุ (บัตรมีอายุหลังจากเปิดใช้งาน30วันยกเว้นชนิด300บาทมีอายุ60วัน) และสามารถซื้อบัตรใหม่เพื่อใช้งานได้

โดยจะต้องเปลี่ยน Login ใหม่เพื่อเข้าใช้บริการ

หน้าจอ Login เพื่อเข้าใช้งาน


ตัวอย่างบัตร  CAT WiFi

คุณสมบัติเด่นๆของบริการ CAT WiFi


1.  ลดภาระค่าใช้จ่ายในการวางระบบเครือข่าย  ขยายระบบได้ง่าย เพียงวาง Access Point ที่กระจายสัญญาณให้ครอบคลุมทั่วบริเวณ

2.  สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายและเปลี่ยนแปลง  ผู้ใช้งานไม่จำเป็นที่จะต้องนั่งใช้งานอยู่ในสถานที่เดิมๆตลอดเวลา

3. ใช้มาตรฐาน IEEE 802.X ทำให้เป็นที่ยอมรับทั่วไป และอุปกรณ์ต่างๆ มีราคาถูกหาซื้อได้ง่าย

4. ช่วยอำนวยความสะดวกในการติดต่อทางธุรกิจ  การซื้อขายของออนไลน์ และการทำธุรกรรมทางธนาคาร

5. ช่วยเสริมสร้างรายได้  เป็นแรงจูงใจ  ดึงดูดลูกค้า เช่น การให้บริการ CAT WiFi ตามร้านอาหาร  โรงแรม  ร้านกาแฟ ซึ่งจะทำให้ลูกค้าอยากเข้ามาใช้บริการมากขึ้น


สนใจติดต่อขอรับบริการ  สถานที่จำหน่ายบัตร สำนักงานบริการลูกค้าของ CAT ทั่วประเทศ

CAT WiFi ต่อติดทุกจินตนาการ Connecting Imagination