CAT hinet อีกหนึ่งความทันสมัยจาก CAT Internet ซึ่งเป็นบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หรือบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตที่ช่วยทำให้คุณ

สามารถเข้าถึงโลกออนไลน์อย่างรวด เร็ว ทันใจ ไม่มีสะดุด  พบประสบการณ์ใหม่ของการโลดแล่นในโลก Cyber พร้อมเข้าถึงข้อมูลในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาข้อมูล ดูหนังฟังเพลง Chat เล่นเกม online ได้ครบถ้วนตามที่ต้องการ

จุดเด่นของบริการ  CAT hinet


–  ประหยัดค่าใช้จ่าย  บริการ  CAT hinet  ได้รวมค่าเชื่อมต่อและค่าใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้าไว้ด้วยกันโดย คิดราคาเดียวซึ่งเป็น  

   ราคาประหยัด   เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต   แบบ   Broadband มาก ขึ้น  ตามนโยบายของกระทรวงเทคโนโลยี

   สารสนเทศและการสื่อสาร

–  ความเร็วสูงสุดถึง 8 Mbps.  ให้บริการได้ตั้งแต่ความเร็ว 2Mbps ถึง 8 Mbps

–  เล่นอินเทอร์เน็ตได้แบบไม่จำกัด   สามารถเล่นอินเทอร์เน็ตทั้งเว็บในไทยและต่างประเทศ   ได้แบบไม่จำกัดชั่วโมงการใช้งาน

ปัจจุบัน CAT hinet  ให้บริการถึง รูปแบบ คือ


1.ADSL( Asymmetric Digital Subscriber Line ) เป็น เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสายทองแดง หรือคู่สายโทรศัพท์    โดยมีลักษณะสำคัญคือ   อัตราความเร็วในการรับข้อมูล   (Download)   และอัตราความเร็วในการส่งข้อมูล (Upload) ไม่เท่ากัน ปัจจุบันหากเป็นเทคโนโลยี ADSL 2+ จะสามารถรับข้อมูลสูงสุดถึง 24Mbps. และส่งข้อมูลสูงสุด 1 Mbps  โดยประสิทธิภาพในการ รับ-ส่ง ข้อมูลนั้นจะขึ้นอยู่กับระยะทาง  และคุณภาพของคู่สายนั้น ๆ

       เทคโนโลยี ADSL มีเทคนิคการเข้ารหัสสัญญาณ ซึ่งจะแบ่งย่านความถี่บนคู่สายทองแดง ออกเป็น 3 ช่วงคือ

        1. ช่วงความถี่โทรศัพท์ (POTS)

        2. ช่วงความถี่ของการส่งข้อมูล (Upstream)

        3. ช่วงความถี่ในการรับข้อมูล(Downstream)

        ดังนั้นจึงทำให้สามารถเล่นอินเทอร์เน็ตและใช้โทรศัพท์ได้ในเวลาเดียวกัน    โดยมีอุปกรณ์ตัวแยกสัญญาณโทรศัพท์กับสัญญาณ ADSL ออกจากกันที่ปลายทางโดยติดตั้งร่วมกับ ADSL MODEM

2.G.SHDSL(Symmetrical Highs – Speed Digital Subscriber Line)  เป็น เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงบนสายทองแดงเช่นเดียวกัน   แต่อัตราความเร็วในการรับและส่งข้อมูลจะเท่ากันหรือเรียกว่าเป็นแบบ Symmetric  โดยสามารถรับ-ส่งข้อมูลสูงสุดได้ 2.3 Mbps. อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีนี้ไม่สามารถรองรับการใช้งาน โทรศัพท์และเล่นอินเทอร์เน็ตพร้อมกัน   โดยใช้อุปกรณ์ตัวแยกสัญญาณได้   เนื่องจากเทคโนโลยีนี้ได้ออกแบบมาใช้ย่านความถี่ของ  Voice    ในการส่งข้อมูลที่เป็น Data ด้วย หากจะใช้งานโทรศัพท์สามารถใช้ผ่านระบบโทรศัพท์ที่เป็น VoIP(Voice Over IP)  หรือการโทรผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้

ประโยชน์บริการ


ใช้ในการรับและส่ง ข้อมูล ภาพ เสียง และ รองรับมัลติมีเดียต่างๆ เช่น  การดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกมออนไลน์ การ Download / Upload เล่นอินเทอร์เน็ตได้แบบไม่จำกัด ทั้งในประเทศ และต่างประเทศด้วยความเร็วสูง

 คุณสมบัติและความเร็วของบริการ CAT hinet


– เป็นบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบ Share Bandwidth อัตราเร็วตามแพ็คเกจที่มีให้เลือก

– การเชื่อมต่อแบบ Always On เชื่อมต่อได้ตลอดเวลา

– ไม่เสียค่าโทรศัพท์สำหรับการเชื่อมต่อแต่ละครั้ง

– การเชื่อมต่อแต่ละครั้งจะได้รับ IP ซึ่งมีทั้งแบบสุ่ม แบบ Fix เดี่ยวและ แบบ Fix กลุ่ม ซึ่ง IP จะขึ้นอยู่กับแพ็คเกจที่เลือกใช้